Dole imperijalizam: razbojnik rada, zdravlja i zarada!

Following we publish the important antiimperialist Declaration on the Corona-Pandemic in Serbo-Croatian language.

“Stvarati problem, izgubiti, ponovo stvarati problem, ponovo izgubiti… do svoje propasti – to je logika imperijalista i svih reakcionara sveta u sučeljavanju sa zahtevima masa, i oni nikada neće ići protiv ove logike[…]Boriti se, izgubiti, ponovo se boriti, ponovo izgubiti, još jednom se boriti i tako do pobede.” (Mao Cedung) Takozvana “korona virus kriza” naglo pogoršava ekonomsku i političku krizu kapitala: vanredno stanje, policijski čas, zabrane okupljanja, hiljade smrtnih slučajeva i masovno otpuštanje u neviđenim razmerama trenutno određuju živote miliona ljudi. Imperijalizam se svakim novim danom “korona virus krize” izlaže više kao „reakcija na sve“, kao razbojnik zdravlja, kao razarač hiljada radnih mesta i života radnika, kao glavnog neprijatelja radničke klase i narodnih masa . Dok su na početku takozvane “korona virus krize” pokušali da prikriju i umanje opasnosti od virusa (Covid-19), kako bi se osigurao profit i ne naškodilo kapitalu, pogubni efekti ove politike po zdravlje i živote stotina hiljada ljudi sada postaju očigledni: Trenutno širom sveta ima gotovo dva miliona zaraženih, skoro 110.000 ljudi je umrlo u kratkom vremenskom periodu, a oko 100.000 novih slučajeva se dodaje svaki dan. Ovde se jasno pokazuje da mere „borbe protiv krize“ nose pečat vladajuće klase, jer oni koji pate, oni koji umru usled Covid-19, uglavnom su ljudi radničke klase i iz najnižih slojeva društva. Buržoazija većine evropskih zemalja, posebno velikih imperijalista, sada je usvojila kampanju nečasnog zastrašivanja kako bi legitimisala svako ograničenje demokratskih i političkih prava, svaki napad na ekonomsku situaciju radničke klase i narodih masa. San o navodno “stabilnoj, mirnoj i solidarnoj” Evropskoj uniji pretvara se u prašinu u trenutnoj situaciji, a pravi karakter EU ostaje: savez imperijalista za intenziviranje pljački čitavih zemalja, da produbi porobljavanje radničke klase i narodnih masa. Katastrofalne posledice politike štednje sada postaju očigledne. Zemlje poput Italije i Španije, koje su u Evropi posebno pogođene pandemijom korone, su one koje su primenjivale oštre programe štednje u poslednjim godinama, zasnovane na „zahtevima EU“. Dok je italijanska populacija u protekle dve decenije porasla za skoro tri miliona, zatvoreno je 258 bolnica (20%), a 75.000 bolničkih kreveta je smanjeno (28%) u istom periodu. Slična slika se pojavljuje u Španiji, gde posle decenija programa štednje, na primer u Madridu, postoji 50 privatnih bolnica pored 33 javne. Sedam privatnih klinika već je zatvoreno tokom koronske pandemije. Situacija u Evropi je najdrastičnija u potlačenim zemljama. U Grčkoj je EU uz pomoć svojih grčkih marioneta poput Sirize smanjila zdravstvene troškove za gotovo 50% u periodu od 2009. do 2016. godine, više od trećine svih bolnica je bilo zatvoreno, a gotovo polovina svih medicinskog osoblja otpuštena. Ali politika imperijalista u EU, posebno nemački imperijalizam, nadilazi okvire štednje: “Slobodno kretanje robne radne snage” dovelo je do nemerljive pljačke (kvalifikovane) radne snage, do prisilne masovne migracije potlačenih u imperijalističke zemlje, što su podržale “liberalne” ideologije “otvorenih granica”. U poslednjih 10 godina, 25.000 lekara napustilo je Rumuniju da radi u inostranstvu, i oko 28.000 medicinskih sestara. Zemlje poput Rumunije već su bile uoči pandemije korone u situaciji u kojoj je prosečna starost lekara 60 godina, ili u Bugarskoj, gde je 80% medicinskog osoblja zapravo penzionisano, ali još uvek radi kako bi preživeli. I to dok korumpirane marionetske vlade potlačenih država sada sastavljaju milione i milijarde „paketa pomoći“, samo da bi taj novac vratile u grlo stranih monopola, koji snose glavnu odgovornost za ovu bednu situaciju. Ovi primeri se mogu naći u celoj srednjoj i istočnoj Evropi i jasno pokazuju na čiju štetu sada treba pomeriti „korona virus krizu“. Imperijalističke zemlje koje su imale koristi od toga i koje su uspele da uveliko prošire svoju dominaciju u ovim regionima uz pomoć EU tokom prethodnih decenija, ne mogu dovoljno da ispune grlo i, poput Austrije, na primer, gde sada doleću medicinske sestre iz Bugarske. U isto vreme, u imperijalističkim zemljama se priprema ogroman proces osiromašenja radničke klase i narodnih masa, jer od Drugog svetskog rata nije došlo do tako brzog porasta nezaposlenosti i napadi na radničku klasu nastavljaju se skraćivanjem radnog vremena, gubitkom plata i poskupljenjima. Očigledno da samo virus ne uzrokuje smrt hiljadama ljudi u nekim zemljama. To je rezultat politike imperijalista, posebno velikih imperijalista EU, što je dovelo do toga da pandemija korone postane smrtonosna prijetnja zdravlju radnika i naroda. Prije svega, pomoćnici imperijalizma, u desnoj i u “lijevoj” nošnji, moraju se otkriti. Oni su prouzrokovali konfuziju u poslednjih nekoliko godina, sa lažima poput „EU kao unije mira i solidarnosti“ ili takođe sa „jakom, belom Evropom“ i sada dele odgovornost za smrt hiljada ljudi, bedu čitavih zemalja, za velike napade na radničku klasu! U svetlu produbljivanja ekonomske krize kapitalizma u ogromnim razmerama, vladajuće klase u Evropi sve više pokušavaju da pojačaju militarizaciju, nadzor i represiju i postanu glavni element kapitalističke „borbe protiv krize“. U Austriji, vojska se prvi put mobiliše u Drugu republiku na raspoređivanje unutra granica. U Rumuniji i Albaniji, bolnice su pod vojnom komandom. Do sada neviđene kazne, koje radničke porodice mogu preko noći prisiliti na siromaštvo, izriču se za male „prekršaje“ i primenjuje se sistem međusobnog špijuniranja. Militarizacija društva u celini, posebno civilnih institucija, grabi napred krupnim koracima, što ne znači ništa drugo do pripremu za intenzivniju klasnu borbu i nove napade. U većini zemalja EU, za 1. maj, međunarodni dan borbe radničke klase, takođe se preti represijama. Budimo svesni da proletarijat mora biti na čelu masovnih borbi, braneći 1. maj: Borimo se uprkos represiji, militarizaciji i nadzoru za brojne aktivnosti koje će se održati 1. maja i koje će nam aktivno podržavati sve antiimperijalističke i progresivne snage! “Korona virus kriza” takođe pogoršava kontradikciju između imperijalističkih sila u EU. Nemački imperijalizam, koji se trenutno jasno predstavlja kao vodeća sila EU, privremeno preovlađuje protiv rivala Francuske, koja se suočava sa ogromnim borbama u durštvu i koja je sada prešla u svoju najveću recesiju od 1945. godine. Iz istorije znamo da se borba za nadmoć Nemačke oduvek bila povezana sa patnjama naroda i izumiranjem čitavih zemalja, pa čak i danas nemački imperijalizam pokušava da dominira nad drugim zemljama sa sve većom agresivnošću. Dok su granice bile zatvorene kako bi se sprečio izvoz zaštitne opreme iz Nemačke, pregovori o pristupanju EU sa Albanijom i Severnom Makedonijom nastavili su se velikom brzinom. Sada bi trebalo da se sprovede brzo „proširenje EU na istok“, na štetu radničke klase i potlačenih naroda iz ovih država. Ovaj porast agresivnosti i arogancije imperijalista još više pogoršava neprijateljstvo evropskih naroda prema njemu. EU se u velikoj mjeri odbacuje ne samo u potlačenim zemljama, već i među radničkom klasom i masama naroda u imperijalističkim županijama, ona postaje sve više simbol njihove patnje i predstojećeg siromaštva. U Italiji se u desetinama gradova i sela ruše zastave EU-a sa javnih zgrada, a javno paljenje zastava EU govori iz srca većine radnika i mase. Stotine štrajkova, od kojih su većina izvedeni samostalno i nezavisno od zvaničnih sindikata, pokazuju da „krizne mere“ ne zamagliju klasne kontradikcije, već naprotiv, čine ih još jasnijima. Poziv potlačenih i iskorišćenih postaje sve jasniji: “Mi ne umiremo i nećemo plaćati njihovu krizu!”. Imperijalisti i njihove sluge trenutno su na tankom ledu i sve više gube kontrolu nad radničkom klasom i masom ljudi u pojedinim oblastima i regionima. Politička i ekonomska kriza, koja se sada pogoršava „kriznim merama“, sve više narušava relativnu stabilnost u kojoj je kapital od devedesetih godina, postepeno i neujednačeno, ali to je razvoj koji zahteva posebnu pažnju antiimperijaliste i revolucionarne snage. „Buržoazija se ponaša poput ogoljenih pljačkaša koji su izgubili glavu; oni počinju ludost nakon ludosti, što otežava situaciju i ubrzava njihovu propast … “Revolucionarne organizacije sada moraju „dokazati“ u praksi da imaju dovoljno razumevanja i načina da razgovara i sarađuje sa potlačenom masom, odlučnosti i veštine da iskoriste krizu za uspešnu, pobedničku revoluciju.“ (Lenjin). Lenjin stoga kaže da se revolucionari ne trebaju „nadati“ u kriznim vremenima da će se imperijalizam „sam od sebe srušiti“. Ova kriza se mora koristiti za razvijanje borbe potlačenih i poraženih za njihovu borbu u što većem broju, za razbijanje imperijalizma. Imperijalizam se pokazao kao neprijatelj zdravlja radničke klase i narodnih masa: Zaustavimo dalji raspad i unuštenje zdravstvenog sistema! Intenzivirajmo borbu za zdravstveni sistem u službi naroda! Imperijalizam se pokazuje kao neprijatelja demokratskih prava: uzvratimo svim pokušajima dalje militarizacije, nadzora i kontrole narodnih masa! Imperijalizam se predstavlja kao parazit na leđima potlačenih naroda: Pojačamo svoju borbu zasnovanu na internacionalizmu, za samoopredeljenje potlačenih naroda i nacija, za razbijanje lanaca imperijalizma! Imperijalizam se pokazuje kao eksploatator i parazit na tijelu radničke klase: Pojačajmo borbu protiv masovne nezaposlenosti, skraćenog rada i pljačke plata!

Sada je potrebna naša odlučna i hrabra akcija! Svakog dana, stabilnost kapitala u „Corona-Krizi“ počinje da se ruši sve više i više. Stanimo rame uz rame sa potlačenim i esploatisanim. Borimo se za sprovođenje naših pravednih zahteva i ujedinimo se u internacionalizmu u bujici protiv imperijalizma! Nema prebacivanja tereta „Corona-krize“ na radničku klasu i mase ljudi! Za zdravstveni sistem u službi naroda! Dole sa militarizacijom, nadzorom i represijom protiv naroda! Dole s imperijalizmom! Dole sa EU! Ne, proširenje EU! Živeo internacionalizam! Odbranite i podržite 1. maj – međunarodni dan borbe radničke klase! April 2020 Potpisnici: Partija Rada, Ex-Yugoslavia Communist Party of Romania Movement 23rd of September, Bulgaria Red Front Collective, Austria

AGEB (Association of Working Migrants in Europe)

Partizan Europe

#AntiimperialistDeclaration #SerboCroatian #CoronaPandemic #InternationalDeclaration